نمایه سیویلیکا

اطلاعیه جذب حامی علمی / دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020 پاسخ اکوسیستم

حامی علمی دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020 این همایش هدف مالی ندارد در نتیجه حامی مالی نمی پذیرد.  کلیه هزینه ها از ثبت نام مقالات و شرکت کنندگان تأمین خواهد گردید. باتوجه به اینکه این رویداد حامی علمی صوری نمی پذیرد!! از دانشگاهها و مراکز علمی خصوصی دعوت می گردد با رعایت […]

نمایه مقالات پذیرش شده دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020 توسط پایگاه دانش سیویلیکا

نمایه پیرو تفاهم نامه شماره 8621454 فی مابین دبیرخانه و پایگاه دانش سیویلیکا، کیفیت مطالب ارائه شده در اولین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020مورد تأیید سیویلیکا بوده و کلیه مقالات پذیرفته شده در گردهمایی پس از برگزاری در این پایگاه نمایه (Index) خواهد شد.علاقه مندان جهت ارسال مقاله می توانند با مراجعه به […]

بازگشت به بالا