ترجمه کتاب

اطلاعیه جذب حامی علمی / دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020 پاسخ اکوسیستم

حامی علمی دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020 این همایش هدف مالی ندارد در نتیجه حامی مالی نمی پذیرد.  کلیه هزینه ها از ثبت نام مقالات و شرکت کنندگان تأمین خواهد گردید. باتوجه به اینکه این رویداد حامی علمی صوری نمی پذیرد!! از دانشگاهها و مراکز علمی خصوصی دعوت می گردد با رعایت […]

بازگشت به بالا