روز: آگوست 23, 2019

اطلاعیه جذب حامی علمی / دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020 پاسخ اکوسیستم

حامی علمی دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020 این همایش هدف مالی ندارد در نتیجه حامی مالی نمی پذیرد.  کلیه هزینه ها از ثبت نام مقالات و شرکت کنندگان تأمین خواهد گردید. باتوجه به اینکه این رویداد حامی علمی صوری نمی پذیرد!! از دانشگاهها و مراکز علمی خصوصی دعوت می گردد با رعایت […]

#چالش معرفـی دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2020

معرفی باتوجه به اینکه دبیرخانه همایش برای حفظ کیفیت علمی و عدم وابستگی و اعمال نفوذ شرکت ها و سازمان ها، حامی مالی نمی پذیرد؛ با شرکت در چالش معرفی این رویداد، علاوه بر بازگرداندن مجدد کیفیت به دنیای محیط زیست، از مزایای این طرح بهره مند شوید. مزایـا :ثبت نام رایگان 1 مقاله پس […]

بازگشت به بالا