تماس با ما

تماس با دبیرخانه

دبیرخانه علمی:تهران- خیابان کارگر شمالی- دانشکده فنی دانشگاه تهران- اتاق 412
آدرس پستی: تهران صندوق پستی ۱۷۱-۱۳۱۸۵
تلفن مرکزی:  66191000
پست الکترونیک: paper.zist@gmail.com

وبسایت:  www.zist.mdatran.com

بازگشت به بالا